AANVULLEND AANBOD

TYPTIEN

TypTien is een speelse, kindvriendelijke manier om kinderen te leren typen. De kinderen leren in 10 sessies blind typen volgens een verticale rij, die één vinger vertegenwoordigd. De letters worden aangeleerd in combinatie met allerlei soorten informatie over waar de bijhorende toets zich bevindt op het toetsenbord. Bij elke groep letters hoort een logica (vb. de vis zwemt in de beek, de fazant zit in het gras en de roofvogel zit op de top). De beek is immers lager dan het gras en de top van de berg is hoger dan het gras.

De lessen vinden één keer per week plaats en er wordt van de kinderen verwacht 5 keer per week thuis een half uur te oefenen.

SHERBORNE

Sherborne is een bewegingspedagogiek waarbij activiteiten worden aangeboden met als doel de motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. Zelfvertrouwen en vertrouwen in de omgeving zijn hierbij twee centrale doelstellingen. Het groeien van zelfvertrouwen gebeurt doorheen de vele bewegingsspelen die gericht zijn op de ontwikkeling van lichaamsbewustzijn en ruimtebewustzijn. Het vertrouwen in anderen groeit tijdens de verschillende relatiespelen.

Heeft u een faalangstig kind, dat opdrachten vermijdt als het moeilijkheden ervaart of geeft het snel op wanneer het niet meteen lukt omdat frustraties  te hoog oplopen? Reageert uw kind op een drukke, ruwe manier met andere kinderen of volwassenen? Vindt hij/zij rust of is het steeds alert op zijn omgeving? Wil het alles zelf doen of stelt het zich juist hulpeloos op? 
Dan is Sherborne misschien een leuke, actieve manier om aan de slag te gaan.

Een individueel traject of een groepje van leeftijdsgenoten (indien genoeg inschrijvingen), is mogelijk.  Daarnaast kan er ook samen met ouders (en broers/zussen) worden gewerkt, waarbij het relationele vooral op de voorgrond komt te staan.

De lessen vinden één keer per week plaats en er wordt van de kinderen verwacht 5 keer per week thuis een half uur te oefenen.

BABYMASSAGE

De huid is het eerste zintuig en het wordt bij elke aanraking geprikkeld. Kinderen hebben nood aan een gevoel van geborgenheid en zich beschermd voelen. Babymassage kan hier een perfecte aanvulling zijn.

Babymassage kan bijdragen tot;

  • Rust en ontspanning
  • Stimuleren van de doorbloeding
  • Buikmassage heeft een positieve invloed op de spijsvertering
  • Gevoel van geborgenheid
  • Leren kennen van zijn/haar eigen lichaam

Voor wie?

voor ALLE baby’s tussen 6 weken en 8 maanden samen met hun mama, papa, grootouders,… (max. 2 personen per kind)

Waar en wanneer?

De sessies gaan door in het Therapeutisch Kader Zonhoven (Rode kruisweg 1, 3520 Zonhoven).

DE HANEN OUDERCURSUS 'Praten doe je met z'n tweeën'

Niet alle kinderen leren ‘vanzelf’ te praten om contact te maken met hun omgeving. De Hanen Oudercursus ‘Praten doe je met z’n tweeën’ leert u eenvoudige maar effectieve strategieën om uw de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren.

Voor wie is het bedoeld?
De cursus richt zich in de eerste plaats tot ouders of verzorgers van kinderen tussen nul en vier jaar die nog maar weinig of niet spreken.
Ook wanneer er van een vertraagde taalontwikkeling geen sprake is maar u de communicatie van uw kind extra wil stimuleren of wanneer u hierbij sociale steun zoekt, kan u zich aanmelden!

Wat houdt de cursus in?
Na een kennismakingsgesprek volgen een reeks groepsbijeenkomsten en drie individuele huisbezoeken waarbij gebruik gemaakt wordt van filmopnames. De begeleiding gebeurt door een gecertificeerd Hanen® logopediste.

Waar en wanneer?

 

De groepsbijeenkomsten gaan door in het Therapeutisch Kader Zonhoven (Rode kruisweg 16, 3520 Zonhoven).
De cursus start op 10 september 2019.