AUTI-COACHING

Wanneer je kind een diagnose autisme krijgt, roept dat vele vragen op. Hier en daar kan het ook strubbelingen met zich meebrengen binnen het gezin. Voor al deze vragen en problemen kan je terecht bij onze auti-coach.

Onze auti-coach geeft therapie in de thuissituatie. Dit is win-win voor iedereen. De therapeut krijgt enerzijds een beeld van het kind in zijn natuurlijke omgeving, anderzijds is het voor de ouders en het kind leuk omdat het een omgeving is die ze kennen. Er is bijgevolg ook geen stress over afspraken in de praktijk, vreemde omgeving, huishoudelijke taken die blijven liggen, …

Het is de bedoeling dat er samen met de auti-coach gekeken wordt naar wat er moeilijk loopt. Op deze manier kan een optimale coaching plaatsvinden. De auti-coach biedt handvaten aan zodat het kind en het gezin in de toekomst nieuwe problemen zelf kunnen oplossen.

Waar spelen we op in? Dit bepalen de ouders en/of kind volledig zelf. Hieronder vind je een aantal topics die mogelijks aan bod kunnen komen:

 • Verwerken van de diagnose
 • Inzicht in (eigen) autisme
 • Zelfredzaamheid stimuleren
 • Aanleren van vaardigheden (sociaal, communicatie, probleemoplossende vaardigheden, …)
 • Vrijetijdsbesteding
 • Studie
 • Begeleiding in het leren plannen en organiseren
 • Conflicten of problemen begrijpen en oplossen
 • Vermindering van angsten of piekergedachten
 • Zoeken naar mogelijke aanpassingen in de omgeving
 • Interpersoonlijke relaties tussen het kind en anderen (bvb. broers, zussen, ouders,…)
 • Speltherapie (leren omgaan met winnen – verliezen, emoties,…)