PSYCHOLOGIE

Psychologie is een zeer breed domein. We proberen zo laagdrempelig mogelijk te werken om de stap naar hulp zo klein mogelijk te maken. Hierbij gaan we steeds zo wetenschappelijk mogelijk te werk. Dit betekent dat we steeds starten met een intakegesprek, waarbij we uitklaren wat de precieze problemen zijn om hulp op maat aan te kunnen bieden. Deze hulp kan bestaan uit een schoolobservatie, thuisobservatie, intelligentie-, aandachts- of belevingsonderzoek of therapie. Na het intakegesprek bekijken we samen wat er nodig is en worden er verdere afspraken gemaakt.

Binnen Therapeutisch Kader Zonhoven kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht voor psychologische hulp. We trachten binnen elke doelgroep zo creatief mogelijk aan de slag te gaan, om de begeleidingen voor iedereen zo zinvol mogelijk te maken.