REMEDIAL TEACHING

Sommige leerlingen/studenten hebben moeilijkheden met het instuderen van leerstof. Andere vinden het moeilijk hun leertijd in te plannen voor de examens of samenvattingen te maken ter voorbereiding van de examens.

Voor al deze problemen kan je terecht bij onze remedial teacher. Er wordt samen met de studenten bekeken waar ze vastlopen binnen de leerstof, van daaruit wordt er terug opgebouwd naar het huidige niveau. Onze remedial teacher helpt jongeren ook studieschema’s uitwerken, remedieert leerstof waar nodig en begeleidt jongeren extra tijdens de examenperiodes.